Examenseizoen 2019 zo goed als afgerond

Met de herkansing van de mondelinge examens op zaterdag 31 augustus, is voor de meeste kandidaten het examenseizoen 2019 afgerond. Ruim 9000 kandidaten hebben voor 1 of meer vakken examen gedaan dit jaar. Vooral de groei in VSO zet door.

In september worden de examens geevalueerd, en dan start de voorbereiding op het jaar 2020.