Kamerbrief Staatsexamens vo

In zijn Kamerbrief Staatsexamens vo van 12 februari 2021 informeert minister Slob de Kamer over een aantal zaken gerelateerd aan de Staatsexamens voortgezet onderwijs.

Resultaten Staatsexamens 2020 en toekomstbestendig staatsexamen

In deze brief gaat hij in op:

  • de staatsexamenresultaten 2020;
  • de wijze waarop kan worden toegewerkt naar een toekomstbestendig Staatsexamen;
  • een passende wijze van examineren van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
  • de verkenning van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) naar de mogelijkheid om herkansingen te bieden aan certificaat-kandidaten.

Staatsexamens 2021

De (aangepaste) maatregelen voor het eindexamen 2021 en het Staatsexamen 2021 als gevolg van de coronamaatregelen worden toegelicht in de Kamerbrief aanvulling besluit eindexamens vo 2021. .

Meer informatie is te vinden op de website van CvTE