Herijking eindexamens voortgezet onderwijs 2021

Op 12 februari heeft de minister in een Kamerbrief een extra aanvullende maatregel bekendgemaakt over het eindexamen 2021 om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar. De nieuwe maatregel komt bovenop de maatregelen zoals bekendgemaakt in de Kamerbrieven van 20 november en 16 december 2020 en geldt voor zowel het regulier voortgezet onderwijs, vavo en staatsexamen.

Aanvullende informatie, examens in 2021

informatie over de examinering in 2021 is opgenomen in de nieuwe versie van het servicedocument bij de Kamerbrief.

Kamerbrief aanvulling besluit eindexamnes vo 2021

Servicedocument examens 2021, versie 12 februari 2021

Aanvullende extra maatregel eindexamen 2021:

  • Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.  

Eerder bekendgemaakte maatregelen afname centrale examens 2021:

  • Om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten, krijgen leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak;
  • Uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afname dagen;
  • Een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mag van twee vakken het centraal examen herkansen;
  • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) begin juli op de scholen voor de afronding van het eindexamen.

Meer informatie is te vinden op Examenblad.