Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2021

Op 17 maart is het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2021 gepubliceerd.

Besluit eindexamens voorgezet onderwijs 2021

Met dit besluit zijn de eerder aangekondigde maatregelen, zoals de extra herkansing, formeel vastgelegd. Naar aanleiding van de publicatie van dit besluit ontvangt u hierbij een nieuwe versie van het servicedocument examens. In het servicedocument wordt het besluit op een aantal onderdelen nader toegelicht.

Servicedocument examens 2021 (versie 16 maart 2021)

Informatie over examens 2021 op Rijksoverheid.nl