Staatsexamens vo 2021 zijn gestart

Vandaag is de start van de Staatsexamens vo. De Staatsexamens vo starten enkele dagen eerder dan de centrale examens in het regulier voortgezet onderwijs. Op 11 mei beginnen de schriftelijke college-examens en op 17 mei de schriftelijke centrale examens. 

We wensen alle kandidaten, vso-scholen, examinatoren en andere betrokkenen veel succes namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens en DUO.

De Staatsexamens vo zijn gestart!