Het College voor Toetsen en Examens laat onderzoek doen naar de beleving van kandidaten

Op dit moment lopen er twee onderzoeken, waarmee we in kaart brengen hoe kandidaten de staatsexamens vo beleven.  Onderzoeksbureau Kantell voert het onderzoek uit onder individuele kandidaten. CINOP doet onderzoek naar de beleving van vso-kandidaten.

Onderzoek door Kantell

We zijn benieuwd hoe individuele kandidaten de staatsexamens vo ervaren op verschillende momenten, van de aanmelding tot de uitslag en de herkansingen. Kantell benadert kandidaten direct via email. De resultaten gebruiken we om de examens en de organisatie daarvan verder te verbeteren.

Individuele kandidaten zijn kandidaten die niet via een vso-school examen doen.

Onderzoek door CINOP

CINOP onderzoekt de beleving van vso-kandidaten. Dit onderzoek start binnenkort en bestaat uit zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. CINOP benadert hiervoor vso-scholen.