Examineren in 2021

Vorig jaar gingen de college-examens door en waren er geen centrale examens. Dit jaar – 2021 – zijn er twee volledige tijdvakken voor de centrale examens en gaan uiteraard de college-examens ook door. Het is weer een bijzonder jaar. Vanwege corona zijn er dit jaar verschillende extra maatregelen van kracht. Die maatregelen zijn bedoeld om kandidaten te ondersteunen en te faciliteren bij het examen.

Naast de gebruikelijke nieuwsbrieven en communicatie via de websites hebben we aan alle examenbetrokkenen een brochure gestuurd met aandachtspunten en tips voor het examineren in 2021. Aanvullende informatie over de extra maatregelen en de rol van de vertrouwenspersoon is ook aan de kandidaten gestuurd.