Maatregelen Staatsexamens vo 2022 bekend

Op 17 december 2021 heeft minister Slob aanvullende maatregelen voor het examenjaar 2022 bekend gemaakt. Deze maatregelen zijn erop gericht om meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen te creëren voor staatsexamenkandidaten. Zij krijgen daardoor zo veel mogelijk ruimte geboden om zich goed voor te bereiden op de examens. De Kamerbrief en het Servicedocument zijn te vinden op Examenblad.nl.

Maatregelen voor staatsexamenkandidaten

Het volledige staatsexamen, dat voor de meeste vakken bestaat uit een centraal examen en een college-examen (dit is hetzij een mondeling examen, hetzij een mondeling én een schriftelijk examen, hetzij een praktisch examen) per vak, vindt dit examenjaar op de reguliere wijze plaats.

  • De afname van het centraal examen vindt plaats volgens het afnamerooster voor het eerste en het tweede tijdvak dat ook geldt voor reguliere vo-scholen. Staatsexamenkandidaten (en bij het staatsexamen betrokken scholen) kunnen op de website van DUO het rooster vinden van de centrale examens en de college-examens.
  • De herkansingsregeling voor staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma is uitgebreid. Alle examenonderdelen (college-examen en centraal examen) van twee vakken waarin in 2022 staatsexamen is gedaan kunnen worden herkanst als zij daarmee alsnog kunnen slagen voor het diploma.
  • Staatsexamenkandidaten herkansen hun centrale examens na afloop van de college-examens, tijdens het derde tijdvak van het staatsexamen in augustus. Dit verloopt net als in andere jaren en houdt verband met het feit dat kandidaten pas na afloop van de college-examens hun uitgangspositie kennen, weten of ze recht hebben op een herkansing en kunnen inschatten welk vak zij willen herkansen. Dat komt doordat de college-examens van staatsexamenkandidaten (net als in andere jaren) worden afgenomen na het centraal examen.
  • Voor staatsexamenkandidaten die in examenjaar 2022 opgaan voor een diploma wordt, net als in het examenjaar 2021, de herkansingsregeling uitgebreid. Staatsexamenkandidaten die dit jaar opgaan voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd zijn, krijgen het recht op het herkansen van alle onderdelen van maximaal twee vakken waarin zij in 2022 staatsexamen hebben gedaan, mits zij daardoor alsnog kunnen slagen. Met onderdelen wordt bedoeld: centraal examen, mondeling college-examen, schriftelijk college-examen en praktisch college-examen.
  • Staatsexamenkandidaten kunnen in 2022 ook een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.

Planning

De planning centrale examens 2022 voor de Staatsexamens vo ziet er als volgt uit: 

Planning centrale examens 2022
Tijdvak Periode Bekendmaking N-termen
Tijdvak 1 16 tot en met 30 mei 9 juni
Tijdvak 2 13 tot en met 24 juni 1 juli
Tijdvak 3 9 tot en met 18 augustus 26 augustus