Blije staatsexamenkandidaten!

Afgelopen weken hebben duizenden kandidaten op meer dan honderd plekken één of meerdere staatsexamens vo afgelegd. Sommigen zijn voor een diploma opgegaan, anderen voor certificaten. Vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben we heel wat locaties bezocht. Daar hebben we gepraat met kandidaten, docenten, ouders en examenbetrokkenen.

Zonder deze laatste groep is het onmogelijk staatsexamens af te nemen. Deze groep bestaat uit meer dan tweeduizend mensen die zich vaak in hun vrije tijd tegen een vergoeding inzetten om bijvoorbeeld mondelinge college-examens af te nemen (lees meer hierover in dit bericht: Waarom zijn staatsexamens vo in de zomer?

Tijdens onze locatiebezoeken hoor je mooie succesverhalen, maar ook schrijnende verhalen. Deze gaan bijvoorbeeld over kandidaten die om wat voor reden dan ook op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) terecht zijn gekomen, of überhaupt niet meer op een school zitten. 

Alle kandidaten die staatsexamen doen hebben één ding gemeen: de wil om een diploma of certificaat te halen. Gelukkig hebben we dan ook veel trotse en blije gezichten gezien. Bij deze een mooi foto-overzicht die de afgelopen staatsexamenperiode mooi samenvat.

Staatsexamens vo
Staatsexamenkandidaten