Angélique Coenraads: 'Iedere individuele kandidaat doet er toe'

Op cvte.nl vind je het verhaal van Angélique Coenraads. Zij is programmamanager staatsexamens vo bij het College voor Toetsen en Examens.

Het feit dat je in Nederland staatsexamens kunt doen vindt ze iets om te koesteren. Daarnaast staat Angélique in haar interview stil bij de ontwikkelingen binnen de staatsexamens. Veel meer leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) doen tegenwoordig staatsexamens. Dit vraagt om extra maatwerk en aandacht.

Ons doel vanuit het programma staatsexamens is om jaarlijks alle ruim 8.000 kandidaten een zo goed mogelijk examen aan te bieden.

Angélique legt uit dat drie kwaliteitspijlers rond iedere kandidaat dit doel helpen verwezenlijken: een goede exameninhoud, goede mensen bij het afnemen en beoordelen van de examens én een goede examenomgeving. ‘Je creëert dus de omstandigheden waaronder een kandidaat zo optimaal mogelijk kan presteren, terwijl de diplomawaarde gegarandeerd blijft. Iedereen springt over dezelfde lat.’