Start tijdvak 1 2024

Vandaag starten de centrale examens vmbo gl-tl, havo en vwo! Bijna 150-duizend leerlingen beginnen vandaag met het 1e tijdvak. Op 1 april zijn de leerlingen die in vmbo bb of kb hun centrale examens digitaal maken al gestart. Ook de beroepsgerichte profielvakken (cspe’s) worden vanaf 1 april al afgenomen. Alles bij elkaar doen dit jaar 191.210 leerlingen de centrale examens.

Start schriftelijke college-examens staatsexamens vo

Daarnaast zijn voor de kandidaten die staatsexamens vo doen ook de schriftelijke college-examens deze week begonnen. Vanaf juni moeten zij ook aan de bak voor de mondelinge college-examens. In dit artikel leggen we uit waarom deze examens in de zomer zijn: Waarom zijn staatsexamens vo in de zomer?

We wensen alle leerlingen en natuurlijk ook alle docenten en andere examenbetrokkenen heel veel succes de komende tijd!

Mijneindexamen.nl

PS: Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je als leerling nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, roosters en algemene informatie over het centraal examen 2024.