Start tijdvak 2 centrale examens vo 2024

Vandaag start het 2e tijdvak van de centrale examens vmbo gl-tl, havo en vwo! Het 2e tijdvak loopt van 18 juni tot en met 25 juni. We wensen iedereen die een herkansing heeft of een examen inhaalt veel succes! Doe je flexibele en digitale examens vmbo bb en kb of staatsexamen vo? Ook jullie wensen we succes, net als alle docenten en andere examenbetrokkenen.

Mijneindexamen.nl

PS: Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je als leerling nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, roosters en algemene informatie over het centraal examen 2024. Na het examen vind je hier ook de correctievoorschriften van het examen en op 2 juli de bekendmaking van de n-termen.