Waarom zijn staatsexamens vo in de zomer?

Het is iets dat we in deze tijd van het jaar vaak horen, ‘hoe kan het toch dat kandidaten die staatsexamens vo doen in de zomer nog bezig zijn met examens?’. In dit bericht geven we graag antwoord op deze vraag.

Het is goed te weten dat het staatsexamendiploma evenveel waarde heeft als een diploma dat in het reguliere onderwijs behaald kan worden. Om die kwaliteit te borgen moet natuurlijk op een goede manier geëxamineerd worden. Voor leerlingen in het reguliere onderwijs bestaat het eindcijfer uit twee gedeeltes; het cijfer dat ze voor het schoolexamen halen (plus alles wat daar eventueel bij hoort) én het cijfer dat ze voor het centraal schriftelijk examen scoren. Het gemiddelde van die beide cijfers is het eindcijfer voor het betreffende vak.

Kandidaten die staatsexamen doen, zitten op een school die geen examenlicentie heeft of zijn helemaal niet aan een school/instelling verbonden. In beide gevallen kunnen zij dus geen schoolexamen afleggen. In plaats daarvan doen zij college-examens, genoemd naar het College voor Toetsen en Examens. Het college-examen kan bestaan uit een schriftelijk en/of mondeling deel (en heel soms ook een praktisch deel). Er zijn jaarlijks ongeveer 8-duizend staatsexamen kandidaten. Zij leggen bij elkaar zo’n 65-duizend examens af, de helft daarvan zijn mondelinge college-examens.

Van oudsher worden de mondelinge college-examens na de centraal schriftelijke examens afgenomen. Deze worden afgenomen door docenten die in het reguliere onderwijs werkzaam zijn (geweest). Zij doen dit dus naast hun gewone werk, meestal in hun vakantie of vrije tijd en hebben vaak pas tijd als de werkzaamheden op hun eigen school klaar zijn. Denk hierbij onder andere aan de afname van de centraal schriftelijke examens. In het kader van de verbeteragenda loopt nu wel een project om te kijken of deze mondelinge examens door het hele jaar heen afgenomen kunnen worden. Gelet op de aantallen, de complexiteit van de organisatie én de kwaliteitsborging is dit niet iets wat zomaar ingevoerd kan worden.

Hoewel er haken en ogen aan de staatsexamens zitten, is het wel een vangnet én springplank voor mensen die niet mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. Het is heel  bijzonder dat wij in ons land een voorziening als staatsexamens hebben. Op deze manier kan namelijk iedereen die wil een waardevol diploma halen.