Contact met Staatsexamens vo

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website of bij DUO? Neem dan contact op met Staatsexamens vo. Dit kan per e-mail of telefonisch. Afhankelijk van uw vraag kunt u terecht bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of bij DUO.

Examenlijn en examenloket

Algemene vragen over examens kunnen worden gesteld via de Examenlijn of bij het Examenloket. Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs. De Examenlijn behandelt vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering.

Contact met het CvTE

Voor (overige) vragen over Staatsexamens vo verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand mailadres.

E-mail

staatsexamensvo@cvte.nl 

Telefoon

030 28 40 700

Bezoekadres CvTE

Muntstraat 7
3512 ET Utrecht

Contact met DUO

Voor (overige) vragen over Staatsexamens vo verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand mailadres.

E-mail

staatsexamens@duo.nl 

Telefoon

050-599 89 33

Bezoekadres DUO

Kempkensberg 12
9722 TB Groningen

Klachten

Heeft u een klacht? Wat u kunt doen bij klachten staat beschreven in de CvTE klachtenprocedure.  Voor vragen, klachten en bezwaren over de uitvoering kunt u terecht bij DUO.