Contact met Staatsexamens vo

Heb je vragen over de staatsexamens vo? Afhankelijk van waar je vraag over gaat staan hieronder de contactmogelijkheden.

Informatie voor kandidaten

Alle informatie die voor kandidaten belangrijk is, is te vinden op mijneindexamen.nl.

Overige vragen

Mocht er toch nog een vraag zijn, dan is zowel het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als DUO per telefoon of e-mail bereikbaar. Afhankelijk van de vraag kan met één van de twee organisaties contact worden opgenomen. 

  • Vragen over aanmelding, voorzieningen en planning kunnen aan DUO gesteld worden.
  • Alle overige vragen aan het CvTE.

Contact met het CvTE

Contact met DUO

Klachten

Heeft u een klacht? Wat u kunt doen bij klachten staat beschreven in de CvTE klachtenprocedure.  Voor vragen, klachten en bezwaren over de uitvoering kunt u terecht bij DUO.