Brochure voortgezet speciaal onderwijs

In deze brochure vindt u meer informatie over staatsexamens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.