Boek: 150 jaar staatsexamens

In 2016 vierden we dat de staatsexamens 150 jaar bestaan. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit liet het College van Toetsen en Examens (CvTE) dit boek maken.