Presentatie CvTE aan Vaste Kamercommissie Onderwijs

Op donderdag 10 februari heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in een technische briefing aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs een presentatie gehouden over de Staatsexamens vo.