Mondelinge Staatsexamens in het vso: hoe werkt dat?

In deze video zie je hoe mondelinge Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs worden afgenomen. Vanaf het moment dat je op school komt, totdat je weet of je gezakt of geslaagd bent. Dan weet je hoe het gaat!

Het is bijna zo ver, je mondelinge examens! Ik had geen idee wat ik kon verwachten. 
En jij waarschijnlijk ook niet. Daarom ga ik je nu stap voor stap uitleggen wat je te wachten staat.

Minstens een week van tevoren krijg je je rooster van DUO. 
Daarin staat welk examen je op welke dag hebt.
De examens doe je gewoon op je eigen school. 
Als je daar aankomt krijg je te horen wie jouw begeleider is voor die dag.

Je gaat naar de wachtruimte en gaat samen met jouw begeleider zitten. 
Jullie kunnen nu nog wat voorbereiden. 
Hierna mag je je telefoon of horloge niet meer bij je hebben. 
Dus je kunt ze nu aan je begeleider geven of in de wachtruimte achterlaten.

Of je een voorbereidingsopdracht moet maken verschilt per les. Voor sommige vakken heb je geen voorbereidingsopdracht, voor sommige vakken moet je thuis iets voorbereiden en voor sommige vakken moet je vlak voor je examen, op school, iets voorbereiden. 
Dit doe je dan in de voorbereidingsruimte.
Als je er niet helemaal uitkomt met je voorbereidingen zijn er mensen in het lokaal om je te helpen.
Als je niets hoeft voor te bereiden wacht je in de wachtruimte tot je examen kan beginnen. 
Je begeleider brengt je dan naar het examenlokaal.
Bij het lokaal stel je jezelf voor aan de examinatoren, legt je ID op tafel en gaat zitten in een driehoek vorm.
Er zijn twee examinatoren, één stelt de vragen en de ander maakt een verslag. 
Deze mensen geven vaak les op andere scholen. 
Ze hebben veel ervaring en vinden het belangrijk dat jij kunt laten zien wat je weet.
Het mondeling examen duurt 25 of 40 minuten. 
Meestal is het 25 minuten voor het vmbo en 40 minuten voor havo en vwo. 
Maar het kan ook per vak verschillen. Vraag het even na op school.

Als je alle examens hebt gedaan krijg je de uitslag. 
Bij de uitslag kun je vaak iemand meenemen. Je mentor laat weten of dat mag.
Je krijgt deze dag per vak je cijfer en een algemene toelichting.
Het zou ook kunnen dat je een herkansing moet doen, dat hoor je dan ook gelijk.
Voor een herkansing moet je vaak naar een andere plek dan je eigen school, daar komen dan ook leerlingen van andere scholen om herexamens te doen. Waar je naartoe moet hoor je van DUO.
Als je alle examen goed hebt afgesloten en opgegaan bent voor een volledig diploma krijg je naast je cijferlijst gelijk je diploma. Als je niet opgaat voor je diploma krijg je na je laatste examen de uitslag en de certificaten van de vakken die behaald zijn.
En dan zit het er alweer op! Als je nog vragen hebt of meer wilt weten kun je altijd kijken op www.staatsexamensvo.nl of gewoon even bij je docent/mentor langslopen. 
Heel veel succes met voorbereiden en natuurlijk heel veel succes bij de examens zelf!