Mondelinge Staatsexamens in het vso: hoe werkt dat?

In deze video zie je hoe mondelinge Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs worden afgenomen. Vanaf het moment dat je op school komt, totdat je weet of je gezakt of geslaagd bent. Dan weet je hoe het gaat!