Hoe het werkt

Per jaar kun je in één of meerdere vakken examen doen. Zo kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van je diploma. Het Staatsexamen bestaat uit twee verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen, dat meestal de vorm van een mondeling heeft.

Praktische informatie

Veel praktische informatie over Staatsexamens vo staat op de website van DUO, waaronder:

  • de verschillende onderdelen: centraal examen, college-examen, rekentoets, oefenen;
  • aanmelden;
  • waar en wanneer de Staatsexamens worden afgenomen;
  • kosten en betalen;
  • mogelijkheden voor examen op maat;
  • vrijstellingen;
  • uitslag bepalen en bekend maken;
  • diploma aanvragen;
  • terugtrekken of uitstel verkrijgen.

Staatsexamens in Caribisch Nederland

Woon je in Caribisch Nederland? Dan kun je staatsexamen doen op Bonaire. Als je staatsexamen doet op Bonaire, leg je alle onderdelen daar af. Je kunt het mondeling examen dus alleen op Bonaire doen als u alle examens op Bonaire aflegt.

Voorbereiden op staatsexamens

Van elk vak op elk niveau is beschreven wat je als kandidaat moet kennen en weten en hoe er getoetst wordt; welke onderwerpen in het centraal examen aan de orde komen en welke onderwerpen in het college-examen (het mondeling) aan bod (kunnen) komen. Dit kun je allemaal in de vakinformatie vinden.
Je kunt ook oefenen voor het staatsexamen. Voor een aantal vakken zijn er oefenexamens beschikbaar. Die staan op de site van DUO.
Als je een diploma voor vmbo, havo of vwo wil halen, moet je een toegestaan vakkenpakket hebben. Niet alle combinaties van vakken zijn mogelijk.