Meewerken aan staatsexamens vo

Om de staatsexamens in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken zijn meer dan tweeduizend mensen betrokken. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is dan ook altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen. Wij hebben verschillende functies: 

Functies

Leeftijdsgrens

Voor alle functies geldt een leeftijdsgrens van 72 jaar. Dat heeft te maken met één van de eisen die aan examinatoren gesteld wordt. Zij moeten namelijk de laatste vijf jaar minimaal één jaar les hebben gegeven in examenklassen. Aangezien de pensioenleeftijd 67 is, kom je dan uit op een leeftijdsgrens van 72 jaar. Door het hanteren van een vaste leeftijdsgrens voorkomt het CvTE als opdrachtgever willekeur en hoeven we niet in individuele gevallen te beoordelen of een examenbetrokkene van 72 deze werkzaamheden nog wel kan uitvoeren. Voor alle examenbetrokkenen geldt immers hetzelfde principe. Deze leeftijdsgrens zegt wat betreft het CvTE niets over de kwaliteiten van een individuele examenbetrokkene.