Meewerken aan Staatsexamens vo

Er zijn meer dan 2000 personen betrokken bij Staatsexamens vo. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is altijd op zoek naar enthousiaste collega's. 

Verschillende functies

Er zijn verschillende functies binnen Staatsexamens vo. Natuurlijk zijn er de examinatoren die examens afnemen. Daarnaast zijn er locatievoorzitters voor de organisatie van de examens ter plekke, surveillanten die toezicht houden tijdens de examens en vakvoorzitters die alles weten van de inhoud van examens in hun vakgebied.

Waarom examinator worden?

U doet er toe voor de kandidaten. U werkt samen met collega's van andere scholen. U leert andere vormen van examineren (zoals het mondeling examen). Voor uw school is het aantrekkelijk docenten in huis te hebben die aan de Staatsexamens meewerken, want zij brengen ervaring van andere scholen in en ontwikkelen expertise op het gebied van toetsing en examinering.

  • In oktober en november zijn er sollicitatiegesprekken voor nieuwe examinatoren. 
  • Voor uw werkzaamheden ontvangt u een bescheiden vergoeding en reiskosten worden vergoed.
  • Voor nieuwe examenbetrokkenen is er een betaalde opleidingsdag.
  • Tijdens deze dag maakt u kennis met mede-examinatoren en wordt er gezamenlijk op het examenjaar voorbereid.

Surveillanten, locatievoorzitters, secretarissen

Naast examinator zijn er andere functies binnen Staatsexamens vo waar u op kunt solliciteren.

Surveillanten zijn nodig bij de afname van de centrale schriftelijke examens in mei. Zij surveilleren wanneer de kandidaten hun examens maken. Surveilleren is een belangrijke taak. Bij de afnames van de college-examens (de mondelinge examens) zijn vaak ook enkele toezichthouders nodig die toezicht houden op kandidaten die zich voorbereiden op de examens.

Op de examenlocatie (centraal schriftelijk en college-examens) is een locatievoorzitter aanwezig die op dat moment verantwoordelijk is voor de examens op die locatie/school. De locatievoorzitter onderhoudt het contact met de school en stuurt de examinatoren en surveillanten aan, zorgt dat de examendag volgens de regels verloopt en reikt de certificaten en diploma's uit.

De locatievoorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. Dat is iemand die de regels en regelgeving goed kent en overweg kan met de digitale systemen waarin alles wordt bijgehouden.

Aanmelden

Voldoe je aan de criteria en heb je belangstelling voor een functie binnen Staatsexamens vo? In het najaar van 2022 start een nieuwe sollicitatieronde. Mocht je je al vast willen melden stuur dan een korte sollicitatiebrief met CV aan staatsexamensvo@cvte.nl