Wat doet DUO?

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs en verzorgt de organisatie en logistiek van de Staatsexamens vo.

DUO zorgt ervoor dat er op de verschillende staatsexamenlocaties en de meer dan honderd vso-locaties examens afgenomen kunnen worden, dat de schriftelijke examens worden nagekeken en dat er voldoende examinatoren ingezet worden voor de afname van mondelinge examens.

DUO verzorgt ook de aanmelding en betaling van kandidaten en zorgt ervoor dat een kandidaat die slaagt een diploma of certificaat ontvangt.

DUO is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW).