Wat doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de afname van de Staatsexamens.

Het CvTE begeleidt en instrueert de examinatoren en stelt de kaders vast voor de examenafnames. Bovendien zorgen DUO en het CvTE ervoor dat kandidaten Staatsexamens kunnen doen op diverse locaties verspreid door het land.