Toegankelijkheid

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring staatsexamensvo.nl

Het College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zie: de Toegankelijkheidsverklaring van staatsexamensvo.nl

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@cvte.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen CvTE

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen voor de publieke websites van het College voor Toetsen en Examens vindt u op: cvte.nl/toegankelijkheid.