Voor examenkandidaten

De staatsexamens zijn bedoeld voor mensen die niet binnen het reguliere onderwijs eindexamen kunnen doen. Bijvoorbeeld leerlingen die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten (vso), of leerlingen van particuliere scholen die geen examenlicentie hebben. Daarnaast zijn er ook individuele kandidaten, denk hierbij aan vroegtijdige schoolverlaters, diplomaverbeteraars, chronisch zieke leerlingen en gedetineerden. 

Net als bij een regulier examen bestaat het staatsexamen uit twee onderdelen:

  • Een centraal schriftelijk examen. Dit examen maak je op precies hetzelfde moment als leerlingen uit het reguliere onderwijs. 
  • Het college-examen, dit kun je vergelijken met een schoolexamen in het reguliere onderwijs. Bij de staatsexamens wordt dit onderdeel meestal mondeling afgenomen. Voor sommige vakken wordt het mondelinge examen aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen. Het mondeling college-examen wordt in de zomer afgenomen, na de centraal schriftelijke examens. 

Speciaal voor leerlingen van het vso heeft het CvTE een informatievideo gemaakt om te laten zien hoe een mondeling examen gaat. Deze video kun je hieronder bekijken.

Nog maar heel even en dan zit jij hier ook.
Best spannend.
Ik had geen idee wat ik kon verwachten.
Dus daarom gaan we even meekijken hoe het bij Emma en Emir gaat.
Zij zijn leerlingen op het speciaal voorgezet onderwijs.
Even terug naar het begin van de dag.
Emma heeft vandaag havo-examen Engels...
en Emir is helemaal klaar voor VMBO Wiskunde.
Het is nu 30 minuten voordat het examen begint...
en ze lopen direct door naar de wachtruimte.
Hier zit hun mentor al op ze te wachten.
Goedemorgen, ben je er klaar voor?
We nemen je ID en woordenboeken mee naar het voorbereidings lokaal...
als je je smartwatch en telefoon inleverd kunnen we gaan.
Emma moet voor Engels nog een tekst voorbereiden.
Dus gaat ze naar het voorbereidingslokaal.
Normaal krijg je hier 20 minuten de tijd.
Maar de school heeft via DUO 10 minuten extra voor haar aangevraagd.
Emir hoeft niets voor te bereiden.
Hij wacht dus lekker rustig in de wachtruimte totdat hij het examenlokaal in kan.
Dan is het zover.
Met de mentor loopt ze mee naar het examenlokaal.
Daar moeten ze nog heel even buiten het lokaal wachten...
tot de examinatoren ook klaar zijn.
Als het tijd is wordt ze door een examinator opgehaald.
Samen gaan ze naar binnen waar de tweede examinator zit.
Omdat Emma het toch wel spannend vindt mag ze van DUO een vertrouwenspersoon meenemen.
Deze kan schuin achter je óf naast je gaan zitten...
zodat ze bijvoorbeeld een vraag voor je kan herhalen.
Voordat de examens echt beginnen laten zij hun ID-Kaart zien...
en leggen de examinatoren uit wat ze gaan doen.
Het examen bestaat uit verschillende onderdelen waar je punten voor krijgt.
Het is dus helemaal niet erg als je bij een onderdeel een fout maakt.
Dat kan je gewoon weer ophalen met een ander onderdeel.
Bij Wiskunde bestaat het examen bijvoorbeeld uit drie onderdelen...
Statistiek...
meetkunde...
en verbanden.
En daar worden allemaal verschillende vragen over gesteld.
Er is een duif en die vliegt 1200 meter in een minuut...
hij moet 138 kilometer vliegen...
kun jij voor mij uitrekenen hoelang die duif daar over doet?
Bij Engels heeft Emma ook 3 onderdelen.
Ze begint met een korte presentatie die ze thuis heeft voorbereid.
Daarna gaan ze even praten over de tekst die ze net heeft voorbereid.
Omdat de examinator nog iets meer wil weten stelt ze hier een korte vraag over.
If you had a gap year, where would you go?
Als laatste gaan ze nog praten over de teksten, gedichten...
en boeken die Emma van tevoren heeft gelezen.
Emma kijkt de examinator het liefst niet aan tijdens het examen.
Maar dit hoeft ook helemaal niet.
Ze kan gewoon rustig nadenken en haar tijd nemen voordat ze antwoord geeft.
En dan zit het examen er alweer op.
Het duurt nu nog wel even voordat je de uitslag krijgt.
Deze krijg je pas na je allerlaatste mondeling.
Als je nog vragen hebt kun je altijd kijken op www.staatsexamensvo.nl...
of gewoon even bij je docent of mentor langslopen.
Heel veel succes met voorbereiden en natuurlijk bij de examens zelf.
 

  •  Bij handvaardigheid en tekenen is er alleen een praktisch examen en geen mondeling examen.

Per jaar kun je in één of meerdere vakken examen doen. Dit kan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Je kunt er maximaal tien jaar over doen om je diploma te halen. 

Voor kandidaten is alle praktische informatie over de staatsexamens te vinden op mijneindexamen.nl/staatsexamens.