Voor examenkandidaten

De Staatsexamens vo zijn er voor iedereen die niet via het reguliere onderwijs examen kan doen en die een certificaat voor een vak of een diploma wil behalen.

Bijvoorbeeld leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en leerlingen van particuliere scholen, die zelf geen examens afnemen. Maar ook kandidaten die zich individueel voorbereiden, zoals vroegtijdige schoolverlaters, diplomaverbeteraars, chronisch zieke leerlingen, ouderen en gedetineerden.

Hoe werkt het?

Per jaar kun je in één of meerdere vakken examen doen. Dit kan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Voor de vakken waarin je examen hebt gedaan krijg je een gewaarmerkte cijferlijst. Zo kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van je diploma.

Een staatsexamen bestaat net als een regulier examen uit twee onderdelen:

 • Het centraal (schriftelijk) examen. Dit is hetzelfde als het centraal examen op reguliere vo-scholen. Je maakt het centraal examen op hetzelfde moment als reguliere examenkandidaten.
 • Het college-examen. Dit is meestal een mondeling. Het college-examen vervangt de schoolexamens in het reguliere onderwijs. Bij een aantal vakken wordt het mondeling aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen. Het mondeling college-examen wordt in de zomer afgenomen, dus na het centraal examen.

Bij handvaardigheid en tekenen is er alleen een praktisch examen, en geen mondeling examen.

Praktische informatie

Veel praktische informatie over Staatsexamens vo staat op de website van DUO, waaronder:

 • de verschillende onderdelen: centraal examen, college-examen, rekentoets, oefenen;
 • aanmelden;
 • waar en wanneer de Staatsexamens worden afgenomen;
 • kosten en betalen;
 • mogelijkheden voor examen op maat;
 • vrijstellingen;
 • uitslag bepalen en bekend maken;
 • diploma aanvragen;
 • terugtrekken of uitstel verkrijgen.

Voorbereiden op staatsexamens

Van elk vak, op elk niveau, is beschreven wat je als kandidaat moet kennen en weten en hoe er getoetst wordt; welke onderwerpen in het centraal examen aan de orde komen en welke onderwerpen in het college-examen (het mondeling) aan bod (kunnen) komen. Dit kun je allemaal in de vakinformatie vinden.
Je kunt ook oefenen voor het staatsexamen. Voor een aantal vakken zijn er oefenexamens beschikbaar. Die staan op de site van DUO.
Als je een diploma voor vmbo, havo of vwo wil halen, moet je een toegestaan vakkenpakket hebben. Niet alle combinaties van vakken zijn mogelijk.

Staatsexamens in Caribisch Nederland

Woon je in Caribisch Nederland? Dan kun je staatsexamen doen op Bonaire. Als je staatsexamen doet op Bonaire, leg je alle onderdelen daar af. Je kunt het mondeling examen dus alleen op Bonaire doen als je alle examens op Bonaire aflegt.

Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.