Voortgezet speciaal onderwijs

De meeste scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) laten hun leerlingen examen doen via Staatsexamens vo. Deze examens bestaan uit twee onderdelen: een schriftelijk en een mondeling deel. 

Hoe werken de mondelinge staatsexamens in het vso?

De vso-scholen melden hun leerlingen aan voor het examen. De examens zijn meestal op de eigen school. In de video hieronder zie je hoe mondelinge staatsexamens in het vso worden afgenomen. Vanaf het moment dat je op school komt, totdat je weet of je gezakt of geslaagd bent. Dan weet je hoe het gaat!

Je leest de informatie ook terug in deze brochure.

Het is bijna zo ver, je mondelinge examens! Ik had geen idee wat ik kon verwachten. 
En jij waarschijnlijk ook niet. Daarom ga ik je nu stap voor stap uitleggen wat je te wachten staat.

Minstens een week van tevoren krijg je je rooster van DUO. 
Daarin staat welk examen je op welke dag hebt.
De examens doe je gewoon op je eigen school. 
Als je daar aankomt krijg je te horen wie jouw begeleider is voor die dag.

Je gaat naar de wachtruimte en gaat samen met jouw begeleider zitten. 
Jullie kunnen nu nog wat voorbereiden. 
Hierna mag je je telefoon of horloge niet meer bij je hebben. 
Dus je kunt ze nu aan je begeleider geven of in de wachtruimte achterlaten.

Of je een voorbereidingsopdracht moet maken verschilt per les. Voor sommige vakken heb je geen voorbereidingsopdracht, voor sommige vakken moet je thuis iets voorbereiden en voor sommige vakken moet je vlak voor je examen, op school, iets voorbereiden. 
Dit doe je dan in de voorbereidingsruimte.
Als je er niet helemaal uitkomt met je voorbereidingen zijn er mensen in het lokaal om je te helpen.
Als je niets hoeft voor te bereiden wacht je in de wachtruimte tot je examen kan beginnen. 
Je begeleider brengt je dan naar het examenlokaal.
Bij het lokaal stel je jezelf voor aan de examinatoren, legt je ID op tafel en gaat zitten in een driehoek vorm.
Er zijn twee examinatoren, één stelt de vragen en de ander maakt een verslag. 
Deze mensen geven vaak les op andere scholen. 
Ze hebben veel ervaring en vinden het belangrijk dat jij kunt laten zien wat je weet.
Het mondeling examen duurt 25 of 40 minuten. 
Meestal is het 25 minuten voor het vmbo en 40 minuten voor havo en vwo. 
Maar het kan ook per vak verschillen. Vraag het even na op school.

Als je alle examens hebt gedaan krijg je de uitslag. 
Bij de uitslag kun je vaak iemand meenemen. Je mentor laat weten of dat mag.
Je krijgt deze dag per vak je cijfer en een algemene toelichting.
Het zou ook kunnen dat je een herkansing moet doen, dat hoor je dan ook gelijk.
Voor een herkansing moet je vaak naar een andere plek dan je eigen school, daar komen dan ook leerlingen van andere scholen om herexamens te doen. Waar je naartoe moet hoor je van DUO.
Als je alle examen goed hebt afgesloten en opgegaan bent voor een volledig diploma krijg je naast je cijferlijst gelijk je diploma. Als je niet opgaat voor je diploma krijg je na je laatste examen de uitslag en de certificaten van de vakken die behaald zijn.
En dan zit het er alweer op! Als je nog vragen hebt of meer wilt weten kun je altijd kijken op www.staatsexamensvo.nl of gewoon even bij je docent/mentor langslopen. 
Heel veel succes met voorbereiden en natuurlijk heel veel succes bij de examens zelf!

In maart 2023 hebben we nog een ander filmpje over de staatsexamens online gezet. In deze video volgen we twee kandidaten die een mondeling examen afleggen. De ene kandidaat doet een havo-examen Engels, de andere een vmbo-examen wiskunde.  Je ziet niet alleen hoe zo’n examen gaat, maar er wordt inhoudelijk ook meer over deze examens verteld. Daarnaast wordt de rol van de vertrouwenspersoon ook kort uitgelegd.

Nog maar heel even en dan zit jij hier ook.
Best spannend.
Ik had geen idee wat ik kon verwachten.
Dus daarom gaan we even meekijken hoe het bij Emma en Emir gaat.
Zij zijn leerlingen op het speciaal voorgezet onderwijs.
Even terug naar het begin van de dag.
Emma heeft vandaag havo-examen Engels...
en Emir is helemaal klaar voor VMBO Wiskunde.
Het is nu 30 minuten voordat het examen begint...
en ze lopen direct door naar de wachtruimte.
Hier zit hun mentor al op ze te wachten.
Goedemorgen, ben je er klaar voor?
We nemen je ID en woordenboeken mee naar het voorbereidingslokaal...
als je je smartwatch en telefoon inlevert kunnen we gaan.
Emma moet voor Engels nog een tekst voorbereiden.
Dus gaat ze naar het voorbereidingslokaal.
Normaal krijg je hier 20 minuten de tijd.
Maar de school heeft via DUO 10 minuten extra voor haar aangevraagd.
Emir hoeft niets voor te bereiden.
Hij wacht dus lekker rustig in de wachtruimte totdat hij het examenlokaal in kan.
Dan is het zover.
Met de mentor loopt ze mee naar het examenlokaal.
Daar moeten ze nog heel even buiten het lokaal wachten...
tot de examinatoren ook klaar zijn.
Als het tijd is wordt ze door een examinator opgehaald.
Samen gaan ze naar binnen waar de tweede examinator zit.
Omdat Emma het toch wel spannend vindt mag ze van DUO een vertrouwenspersoon meenemen.
Deze kan schuin achter je óf naast je gaan zitten...
zodat ze bijvoorbeeld een vraag voor je kan herhalen.
Voordat de examens echt beginnen laten zij hun ID-Kaart zien...
en leggen de examinatoren uit wat ze gaan doen.
Het examen bestaat uit verschillende onderdelen waar je punten voor krijgt.
Het is dus helemaal niet erg als je bij een onderdeel een fout maakt.
Dat kan je gewoon weer ophalen met een ander onderdeel.
Bij Wiskunde bestaat het examen bijvoorbeeld uit drie onderdelen...
Statistiek...
meetkunde...
en verbanden.
En daar worden allemaal verschillende vragen over gesteld.
Er is een duif en die vliegt 1200 meter in een minuut...
hij moet 138 kilometer vliegen...
kun jij voor mij uitrekenen hoelang die duif daar over doet?
Bij Engels heeft Emma ook 3 onderdelen.
Ze begint met een korte presentatie die ze thuis heeft voorbereid.
Daarna gaan ze even praten over de tekst die ze net heeft voorbereid.
Omdat de examinator nog iets meer wil weten stelt ze hier een korte vraag over.
If you had a gap year, where would you go?
Als laatste gaan ze nog praten over de teksten, gedichten...
en boeken die Emma van tevoren heeft gelezen.
Emma kijkt de examinator het liefst niet aan tijdens het examen.
Maar dit hoeft ook helemaal niet.
Ze kan gewoon rustig nadenken en haar tijd nemen voordat ze antwoord geeft.
En dan zit het examen er alweer op.
Het duurt nu nog wel even voordat je de uitslag krijgt.
Deze krijg je pas na je allerlaatste mondeling.
Als je nog vragen hebt kun je altijd kijken op www.staatsexamensvo.nl...
of gewoon even bij je docent of mentor langslopen.
Heel veel succes met voorbereiden en natuurlijk bij de examens zelf.

Waarom staatsexamens?

Vso-scholen hebben veelal geen examenlicentie. Daardoor mogen ze niet zelfstandig examens afnemen. De meeste vso-scholen laten hun leerlingen daarom via Staatsexamens vo examen doen. Deze vso-scholen zijn daardoor gebonden aan de werkwijze van Staatsexamens vo. Deze werkwijze is anders dan in het reguliere voortgezet onderwijs.