Extra maatregelen voor kandidaten die in 2023 staatsexamen doen

Net als voorgaande jaren zijn er maatregelen voor diplomakandidaten van de Staatsexamens vo. Voor staatsexamenkandidaten die in 2023 voor hun diploma opgaan, maar niet slagen, worden de resultaten van één vak buiten beschouwing gelaten om zo toch het diploma te halen. Daar zijn uiteraard wel regels aan verbonden. Een kandidaat moet hierbij tenminste resultaten inbrengen uit 2022, 2021 of 2020. Op het vmbo/havo/vwo mag dit geen resultaat zijn van een kernvak. Op het havo/vwo mag ook het cijfer van het profielwerkstuk buiten beschouwing gelaten worden.

Als het toepassen van deze zogenoemde duimregeling niet voldoende is om te slagen, dan mag je een herkansing doen. Dit mag alleen als je daardoor kunt slagen. Deze herkansing omvat maximaal alle onderdelen van twee vakken waarin de kandidaat in 2023 Staatsexamen heeft gedaan.